Μεταλλικές Κατασκευές (ΜΕΤΚΑ)

Η ΜΕΤΚΑ έκλεισε το 2003 σαράντα χρόνια λειτουργίας στον μεταλλουργικό κλάδο και από το 1973 η διαπραγμάτευση των μετοχών της γίνεται στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή και εφαρμογή σύνθετων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, ενώ συνεργάζεται επί 35 χρόνια με τη ΔΕΗ στην εκτέλεση μικρών και μεγάλων έργων, αλλά και στη συνέχιση προγραμματικών συμφωνιών. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από τη Μυτιληναίος ΑΕ - Όμιλος Επιχειρήσεων, έπειτα από εξάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού. Το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 27,54% και το τίμημα διαμορφώθηκε στα 10.700.000.000 δραχμές, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη μεταβίβαση επιπλέον ποσοστού 20,6% του μετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς μετόχους έναντι 9.200.000.000 δραχμών. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους και ο μηχανολογικός εξοπλιομός της υπερβαίνει σε αναπόσβεστη αξία τα 4.700.000.000 δραχμές.

Η ΜΕΤΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αξιοποίησε τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το ΕΜΠΑΕ διεκδικώντας μερίδιο των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έχει υπογράψει με τους αμερικανικούς οίκους Raytheon και Lockheed Martin συμβόλαια για την ανάληψη κατασκευής τμημάτων του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς Patriot και η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια σε οπλικά συστήματα όπως τα νέα άρματα μάχης, τα τεθωρακισμένα οχήματα παντός τύπου, τις φρεγάτες και τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης, θα συμμετάσχει και στον εκσυγχρονισμό παλαιών τύπων υποβρυχίων και αρμάτων, καθώς και στα αντισταθμιστικά ωφελήματα κατηγορίας ΙΙ. Ο κύκλος εργασιών της το 2001 διαμορφώθηκε σε 92.000.000 ευρώ, έναντι 60.000.000 ευρώ το 2000. Τα καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων το 2001 ανήλθαν σε 15.387000 ευρώ, έναντι 10.638.000 ευρώ το 2000.

19 Ιανουαρίου 2003

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής