Υπολογισμός μορίων για Προκήρυξη

Ο υπολογισμός των μορίων βοηθάει τους υποψήφιους να γνωρίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης που έχουν σε κάθε προκήρυξη. Επιλέξτε την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα διαθέσιμων διαγωνισμών για σώματα ασφαλείας, όπως Επαγγελματίες οπλίτες και Ειδικούς Φρουρούς.

Διαθέσιμες προκηρύξεις


Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής