Διακοπή αναβολής

Όσοι στρατεύσιμοι έλαβαν αναβολή κατάταξης, μπορούν να την διακόψουν πριν τη λήξη της και να προγραμματισθούν για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ΕΣΣΟ, που καθορίζεται με βάση την ημερομηνία διακοπής. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει αναβολή κατάταξης για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό ή να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

Η διακοπή αναβολής γίνεται στο στρατολογικό γραφείο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, 4 μήνες πριν από τον επιθυμητό μήνα κατάταξης, και είναι προτιμότερο να γίνεται το δυνατόν νωρίτερα, για δύο κυρίως λόγους:

 • Μερικές φορές ενδέχεται -λόγω γραφειοκρατίας- να μην γίνει η διακοπή αναβολής έγκαιρα από το στρατολογικό γραφείο
 • Προς το τέλος των προθεσμιών σχηματίζονται τεράστιες ουρές στα στρατολογικά γραφεία, κυριώς των μεγάλων αστικών κέντρων

Ο ενδιαφερόμενος που έχει κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς ή στην Πολεμική Αεροπορία, θα καταταγεί με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, εφόσον διακόψει την αναβολή του σύμφωνα με τα παρακάτω διαστήματα :

 • Με την Α/ΕΣΣΟ (Ιανουάριος) : Από 01 Σεπ έως 31 Οκτ
 • Με τη Β/ΕΣΣΟ (Μάρτιος) : Από 01 Νοε έως 01 Ιαν
 • Με τη Γ/ΕΣΣΟ (Μάιος) : Από 02 Ιαν έως 28 Φεβ (ή 29 Φεβ, εφόσον το έτος είναι δίσεκτο)
 • Με τη Δ/ΕΣΣΟ (Ιούλιος) : Από 01 Μαρ έως 30 Απρ
 • Με τη Ε/ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος) : Από 01 Μαΐ έως 30 Ιουν
 • Με τη ΣΤ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος) : Από 01 Ιουλ έως 31 Αυγ

Ο ενδιαφερόμενος που έχει κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, θα καταταγεί με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, εφόσον διακόψει την αναβολή του σύμφωνα με τα παρακάτω διαστήματα:

 • Με την Α/ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος) : Από 01 Αυγ έως 31 Οκτ
 • Με τη Β/ΕΣΣΟ (Μάιος) : Από 01 Νοε έως 31 Ιαν
 • Με τη Γ/ΕΣΣΟ (Αύγουστος) : Από 01 Φεβ έως 30 Απρ
 • Με τη Δ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος) : Από 01 Μαΐ έως 31 Ιουλ

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις με αίτησή σου προς το πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο από την ημερομηνία που διακόπτεις την αναβολή σου μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την κατάταξη, να καταταγείς με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται. Η αίτησή σου διαβιβάζεται στη ΔΣΛ του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για την διακοπή της αναβολής απαιτείται:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής ή αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος από το μενού «Υποβολή αιτημάτων» με χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διακόψει την αναβολή του, έχει την υποχρέωση να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κλάδου του, δηλαδή Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό (Ενημέρωση → Θητεία στο ΠΝ → Πληροφορίες πριν την κατάταξη, και Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτησή του σε Μονάδα και την ειδικότητά του. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας, όσον αφορά στην κατάταξη-τοποθέτησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής