Σωματική Ικανότητα

Κατά την κατάταξή τους, οι στρατεύσιμοι κρίνονται από το Συμβούλιο Κατάταξης σε κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας (από το 1-5). Το κριτήριο της κατάταξης σε κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας ή χορήγησης αναστολής είναι η παρουσία χρόνιας πάθησης (διαβήτης, άσθμα, πλατυποδία, καρδιακά νοσήματα, σπονδυλικά προβλήματα, κώφωση, τύφλωση κτλ), η παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων (διαταραχές συμπεριφοράς, δυσπροσαρμοστία, αγχώδεις εκδηλώσεις κτλ), καθώς και η παρουσία σοβαρού προβλήματος υγείας, μόνιμου ή παροδικού, που δεν επιτρέπει την εκτέλεση μερικών στρατιωτικών υπηρεσιών ή του συνόλου τους (σπάσιμο άκρου, αυχενικά προβλήματα, σχιζοφρένια, τοξικομανία κτλ).

Έτσι, Σωματική Ικανότητα είναι η κατηγορία που κατατάσσει ο στρατός τον στρατεύσιμο ανάλογα με τη σωματική και πνευματική υγεία του, ώστε να του ανατεθούν τα κατάλληλα καθήκοντα. Η Σωματική Ικανότητα μπορεί να είναι:

  • Κατηγορία Ι1: Οι στρατεύσιμοι φέρουν οπλισμό και συμμετέχουν σε όλες της δραστηριότητες. Μόνο μέλη αυτής της κατηγορίας μπορούν να επιλεγούν για Στρατονομία, Προεδρική Φρουρά και Ειδικές Δυνάμεις
  • Κατηγορία Ι2: Οι στρατεύσιμοι φέρουν οπλισμό και συμμετέχουν σε όλες της δραστηριότητες
  • Κατηγορία Ι3: Οι στρατεύσιμοι που δεν είναι Ι3Σ (Συναισθηματικότητα) φέρουν οπλισμό και συμμετέχουν σε όλες της δραστηριότητες όπως και οι κατηγορίες Ι1 και Ι2
  • Κατηγορία Ι4: Οι στρατεύσιμοι δεν φέρουν οπλισμό και δεν συμμετέχουν σε ασκήσεις. Εκτελούν μόνο άοπλες υπηρεσίες
  • Κατηγορία Ι5: Οι στρατεύσιμοι απαλλάσσονται της στράτευσης

Εκτός από το Συμβούλιο Κατάταξης (που ισχύει για τους νεοσύλλεκτους) υπάρχει και η Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ) και το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο, τα οποία ισχύουν για τους υπόλοιπους στρατιωτικούς (κληρωτούς, εθελοντές, μόνιμους, έφεδρους, εθνοφύλακες κτλ). Συνολικά μπορούν να χορηγηθούν μέχρι τέσσερις 6μηνες αναστολές ή δύο ετήσιες ή 1 διετής.

Διαδικασία και επιπτώσεις

Φωτογραφία στρατιώτη

Η Σωματική Ικανότητα κρίνεται τις πρώτες ημέρες της κατάταξης ή αν πάρετε αναβολή για λόγους υγείας (πριν ή κατά τη διάρκεια της θητείας), όμως μπορείτε και κατά τη διάρκεια της θητείας σας να ζητήσετε την αλλαγή της (για ψυχολογικούς λόγους, αν δεν πάσχετε από τίποτα άλλο). Η Σωματική Ικανότητα είναι καταχωρημένη στην στρατολογική μερίδα σας και μόνον εσεις μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό από το Στρατολογικό σας Γραφείο.

Κατά κανόνα, η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων πραγματοποιείται στο Κέντρο Κατάταξης κατά την κατάταξη. Ωστόσο υπάρχουν στρατεύσιμοι, η πάθηση των οποίων δεν επιτρέπει τη μετάβασή τους στο Κέντρο Κατάταξης (σοβαρά κινητικά προβλήματα, προβλήματα που καθιστούν το στρατεύσιμο καταφανώς ακατάλληλο κλπ). Εφόσον ανήκεις σε μια από τις κατηγορίες αυτές, έχεις τη δυνατότητα να απευθυνθείς στο Φρουραρχείο της περιοχής σου ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου όπου κατοικείς (να έχεις μαζί σου το Σημείωμα Κατάταξης και την ταυτότητά σου) προκειμένου να διαπιστωθεί η αδυναμία σου για μετάβαση στο Κέντρο Κατάταξης.

Η εξέταση θα πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο πενθήμερο πριν από την ημερομηνία που οφείλεις να καταταγείς. Εφόσον ο γιατρός του Φρουραρχείου ή το Τοπικό Συμβούλιο του δήμου διαπιστώσει την αδυναμία σου για μετακίνηση, συντάσσει Γνωμάτευση, την οποία πρέπει να καταθέσεις μέσα σε πέντε μέρες αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο το οποίο εν συνεχεία θα σε παραπέμψει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών για να κριθεί η σωματική σου ικανότητα. Εφόσον βρίσκεσαι στο εξωτερικό, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείς εγκαίρως ή να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε ΣΓ για περισσότερες πληροφορίες.

Η κατάταξη σε κάποια κατηγορία Σωματικής Ικανότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική ζωή του στρατεύσιμου, αφού από το τέλος του 2000 δεν αναγράφεται στα πιστοποιητικά Τύπου Α της στρατολογίας. Η σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 29/11/2000 ορίζει ότι τα πιστοποιητικά της Στρατολογίας δε θα αναφέρονται στη Σωματική Ικανότητα του στρατεύσιμου ή στους λόγους για τους οποιούς εξαιρέθηκε από τη στράτευση.

Ποιά κριτήρια καθορίζουν την ΣΙ;

Τα κριτήρια περιγράφονται στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 17 στις 27.01.2014.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής