Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 2510 (ΦΕΚ 136Α'/27 Ιουνίου 1997) περί "Ρύθμισης στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις", προβλέπονται τα εξής:

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι λιποτάκτης
  • Έχουν μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι ανυπότακτος

Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης είναι ίση με τη διάρκεια της απομένουσας στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του αδελφού που παρέχει το δικαίωμα χορήγησής της. Η αναβολή αυτή διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, είτε αν ο ταυτόχρονα υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιονδήποτε λόγο στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής