Δελτίο απογραφής στρατευσίμου

Πριν την κατάταξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι στρατεύσιμοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα δελτίο απογραφής. Το Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) υποβάλλεται κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του έτους που συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 1992, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2010, οι γεννηθέντες το 1993, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2011 κ.o.κ).

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο στρατολογικό γραφείο που ανήκουν και είναι υποχρεωτική, αφού σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική θητεία. Πιο συγκεκριμένα, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών επιβάλλονται οι παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Στοιχεία που αναγράφονται στα Δελτίο

Τα δελτία απογραφής που υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι στρατεύσιμοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Το έντυπο του δελτίου απογραφής, με οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, διαμορφώνεται από τη Δ.ΣΛ. / ΓΕΕΘΑ.

Τρόπος συμπλήρωσης

Οι στρατεύσιμοι προσέρχονται για τη συμπλήρωση του εντύπου του δελτίου απογραφής στα Στρατολογικά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η συμπλήρωσή του γίνεται από τους ίδιους χειρογραφικά ή από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά και χειρογραφικά, με σαφήνεια και ακρίβεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτό. Με το δελτίο απογραφής υποβάλλονται από τους στρατευσίμους και τα εξής δικαιολογητικά:

Προθεσμίες και υπηρεσίες κατάθεσης

Το έντυπο του δελτίου απογραφής συμπληρώνεται ή υποβάλλεται συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής των στρατευσίμων ή στο Κ.Ε.Π. του ΟΤΑ διαμονής τους, από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο αυτοί διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους

Ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν δελτίο απογραφής έως την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω απ' αυτές. Αυτοί μπορούν να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής και μέσω των αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη διεύθυνση διαμονής τους στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτουν, ή τη διεύθυνση διαμονής συγγενικού τους προσώπου. Υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ (φωτογραφία Δελτίου Απογράφης) και να αποστείλλετε συμπληρωμένο στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Οι υπηρεσίες κατάθεσης των ΔΑ, χορηγούν σχετικό αποδεικτικό στους στρατεύσιμους που καταθέτουν δελτίο απογραφής.

Τα Στρατολογικά Γραφεία καταρτίζουν αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα κατάθεσης των ΔΑ. Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και κοινοποιείται άμεσα στα ΚΕΠ, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, Κοινότητες, τα λύκεια και σχολές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών που εδρεύουν αυτά, για την κατά την κρίση τους ευρεία δημοσιοποίησή του. Επίσης, τα Στρατολογικά Γραφεία πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενημερώνουν και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής