Πτητική Εκπαίδευση

Η Σχολή Ικάρων έχει ως κύρια αποστολή την παραγωγή ικανών και αξιόμαχων Αξιωματικών, Ιπτάμενων, Μηχανικών και άλλων Ειδικοτήτων Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη και η παρεχόμενη εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκή στρατιωτική, στρατιωτική και πτητική (πτητική εκπαίδευση λαμβάνουν μόνο οι Ιπτάμενοι).

Φάσεις πτητικής εκπαίδευσης

Η πτητική εκπαίδευση που παρέχεται στους Ιπταμένους κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στην Σχολή Ικάρων αποτελείται από τα εξής στάδια:

  • το Επιλογικό Στάδιο (1ο έτος)
  • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος, β' εξάμηνο)
  • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος, α' εξάμηνο)
  • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
  • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Ο καθορισμός των σταδίων της Πτητικής εκπαίδευσης καθώς και ο σκοπός κάθε σταδίου να γίνεται σε επίπεδο Προεδρικού Διατάγματος. Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου να καθορίζονται με απόφαση ΑΑΣ Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ανθσγος (Ι) πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας εκτελεί συνολικά την παρακάτω εκπαίδευση:

ΣΤΑΔΙΟΑ/ΦΕΞΟΔΟΙ/ΩΡΕΣF/SΕΚΠ/ΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε μήνες)
Επιλογικό P-2002JF 16/19 3/4 80 4
Αρχικό Τ-6 45/58 25/32 170 5 ½
Βασικό Τ-6 60/78 25/32 120 5 ½
Προκεχωρημένο Τ-2 60/72 25/28 100 7
Επιχειρησιακό Τ-2 60/60 15/18 100 4
ΣΥΝΟΛΑ 241/287 93/114 570 26

Επιλογικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι, συνεχίζοντας την εκπαίδευση τους στο επόμενο στάδιο. Εκτελείται στο 1ο έτος σπουδών και περιλαμβάνει 16 εξόδους Συγκυβέρνησης και μία πτήση Μόνος, προσφέροντας συνολικά 19 ώρες πτήσης με το μονοκινητήριο, ελικοφόρο αεροσκάφος T-41D. Επιπλέον, περιλαμβάνει 3 εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους διάρκειας 80 ωρών. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της, τους τέσσερις μήνες και υλοποιείται στην 360 ΜΑΕ στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας.

Αρχικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η εξοικείωση του Ιπταμένου με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης, καθώς και με τις συνθήκες πτήσης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου και εκτελείται στο Β' Εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών περιλαμβάνοντας 45 εξόδους με 58 ώρες, πτήσης στον αέρα με μονοκινητήριο, ελικοφόρο αεροσκάφος T-6. Επιπλέον, περιλαμβάνει 25 εξόδους συνολικής διάρκειας 32 ωρών σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους διάρκειας 170 ωρών (CBTS - διαλέξεις). Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους πεντέμισι μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του εκπαιδευτικού έτους (31 Αυγούστου). Το Αρχικό Στάδιο υλοποιείται στην 361 ΜΒΕ. που βρίσκεται στην 120 ΠΕΑ στην περιοχή της Καλαμάτας.

Βασικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η ανάπτυξη ικανότητας στις διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων. Εκτελείται στο Α' εξάμηνο του 3ου έτους σπουδών και περιλαμβάνει 60 εξόδους διάρκειας 78 ωρών πτήσης με αεροσκάφος T-6. Επιπλέον, περιλαμβάνει 25 εξόδους διάρκειας 32 ωρών σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους διάρκειας 120 ωρών (CBTS - διαλέξεις). Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους πεντέμισι μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του Α' εκπαιδευτικού εξαμήνου (28 Φεβρουαρίου). Το Βασικό Στάδιο υλοποιείται στην 361 ΜΒΕ που βρίσκεται στην 120 ΠΕΑ στην περιοχή της Καλαμάτας.

Προκεχωρημένο Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων με την περαιτέρω αύξηση της ικανότητας στην εκτέλεση προκεχωρημένων ελιγμών και σύνθετων ασκήσεων. Εκτελείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή και περιλαμβάνει 60 εξόδους με 72 ώρες, πτήσης στον αέρα με δικινητήριο, αεριωθούμενο, χαμηλοπτέρυγο αεροσκάφος Τ-2 Ε. Επιπλέον, περιλαμβάνει 25 εξόδους διάρκειας 28 ωρών σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους διάρκειας 100 ωρών. Η συνολική διάρκεια του σταδίου εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τους επτά μήνες. Το Προκεχωρημένο Στάδιο υλοποιείται στις 362 ΜΠΕ και 363 ΜΕΕ, που βρίσκονται στην 120 ΠΕΑ στην περιοχή της Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η απόκτηση απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές για την ομαλή μετάπτωσή του σε οποιοδήποτε τύπο μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκτελείται αμέσως μετά το πέρας του Προκεχωρημένου σταδίου και περιλαμβάνει 60 εξόδους με 60 ώρες, πτήσης στον αέρα με αεροσκάφος Τ-2 Ε. Επιπλέον, περιλαμβάνει 15 εξόδους διάρκειας 18 ωρών σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους διάρκειας 100 ωρών. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους τέσσερις μήνες. Το Επιχειρησιακό Στάδιο υλοποιείται στις 362 ΜΠΕ και 363 ΜΕΕ που βρίσκονται στην 120 ΠΕΑ στην περιοχή της Καλαμάτας.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις των αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σε όλη τη σταδιοδρομία του συνεχίζει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. Στο πρώτο στάδιο, περίπου στο μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να προασπίσουν και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της πατρίδας μας. Στο δεύτερο στάδιο, παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Πολεμική Αεροπορία προσπαθεί να προσφέρει αρκετές δυνατότητες μετεκπαίδευσης στα στελέχη της. Έτσι, μεγάλος αριθμός Αξιωματικών, όλων των ειδικοτήτων, μεταβαίνει στο εξωτερικό με έξοδα του Ελληνικού κράτους σε θέσεις ευθύνης του ΝΑΤΟ. Επίσης, στα πλαίσια ανάπτυξης των σχέσεων της χώρας μας με πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στις υπόλοιπες ηπείρους έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εξωτερικού. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας πάνω σε θέματα Η/Υ, διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής, διάρκειας 3 μηνών - 2 ετών, που έχουν κι αυτά άμεση θετική επίπτωση στις αποδοχές του αξιωματικού. Τέλος, από το 1999 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το οποίο δίνεται η ευκαιρία επιπλέον μόρφωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφορικής. Ο αξιωματικός απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων, μετ' αποδοχών ωστόσο, έτσι ώστε να αποδώσει στις σπουδές του.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής