Επίσημο στρατιωτικό λεξικό

Το επίσημο στρατιωτικό λεξικό περιλαμβάνει 610 αρτικόλεξα, λέξεις και φράσεις, που χρησιμοποιούνται και στους τρεις κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.


Επιλεγμένος Όρος: ΑΑΣ

Επεξήγηση: Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, λαμβάνει αποφάσεις ή γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα παρακάτω:

  • Οργάνωση και διάρθρωση του Κλάδου της ΠΑ, σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού, και με βάση τις αρχές του ισχύοντος νόμου.
  • Δόγμα Επιχειρήσεων των Δυνάμεων του Κλάδου της ΠΑ και παροχή γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, υποστήριξης και ασφάλειας.
  • Πειθαρχία και Εσωτερική Διοίκηση.
  • Προγράμματα εξοπλισμών, επάνδρωσης κατασκευών και ευκολιών υποστήριξης με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκοπιμότητα τους.
  • Συντασσόμενα σχέδια Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από την εκφορά άποψης από τον Α/ΓΕΕΘΑ, κατά την παράγραφο 8ιβ του άρθρου 11 και την έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εξέταση στο Συμβούλιο Άμυνας.
  • Κατανομή των πιστώσεων που διατέθηκαν τελικά στον Κλάδο.
  • Τοποθετήσεις, προαγωγές, αποστρατείες και παραπόνα αξιωματικών για δυσμενή κρίση, όπως ο ειδικός νόμος ορίζει.
  • Ανάκληση στην ενέργεια μόνιμων εξ εφεδρείας αξιωματικών και απόλυση τους.
  • Προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών.
  • Σχέδια νόμων, κανονιστικά διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν τον Κλάδο της ΠΑ.

Αναζήτηση αρτικόλεξου

Πληκτρολογήστε τον στρατιωτικό όρο που θέλετε να αναζητήσετε...

Αν δεν βρήκατε το αρτικόλεξο που ψάχνατε ή αν γνωρίζετε κάποιον όρο που δεν έχει περιληφθεί, μπορείτε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη του στρατιωτικού λεξικού καταθέτοντας το πρόβλημα ή την πρότασή σας στο forum.


Δημοφιλέστερα στρατιωτικά ακρωνύμια

ΑρχικάΑναζητήσειςΠοσοστό
ΕΣΣΟ6029 16.61%
ΣΠΕΝ5596 15.42%
ΕΠΟΠ4374 12.05%
ΚΨΜ3531 9.73%
ΚΕΥΓ3179 8.76%
ΥΕΑ3009 8.29%
ΟΥΚ2937 8.09%
ΕΟΔ2695 7.43%
ΣΤΕΠ2561 7.06%
ΑΜ2380 6.56%
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής