Απαιτούμενα έγγραφα για καταταξη

Μέχρι την 2011Γ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2011), η κατάταξη των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων γινόταν με την αποστολή σε αυτούς Σημειωμάτων Κατάταξης από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) και του εξορθολογισμού των δαπανών, καταργήθηκε η έκδοση, σε έντυπη μορφή, των Εγκυκλίων Δαπανών Προσκλήσεως Στρατευσίμων. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 οι ΕΔΥΕΘΑ Προσκλήσεως αναρτώνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, μέσω του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, των ιστοσελίδων των Γενικών Επιτελείων, καθώς και της ιστοσελίδας της ΔΣΣΝΣ / ΓΕΕΘΑ, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους αποδέκτες.

Tα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι την ημερομηνία κατάταξης, είναι τα εξής:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος
  • Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων
  • Φωτοτυπία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.
  • Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

Όσοι στρατεύσιμοι έχουν ένδειξη ΥΕΑ θα χρειαστούν επίσης αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α' (πλήρες) και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν διώκονται ποινικά, τα οποία εκδίδονται αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσουν οι ίδιοι.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή βεβαίωση ότι κατέθεσες δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Χωρίς ένα από τα παραπάνω διακιολογητικά, θα έχεις τις συνέπειες του νόμου.

Ακτινογραφία Θώρακος

Θα πρέπει να φέρει ονοματεπώνυμο, φωτογραφία σφραγισμένη, ημερομηνία, τίτλο Νοσοκομείου και να συνοδεύεται από γνωμάτευση Ακτινολόγου ή Πνευμονολόγου ιατρού. Γίνεται σε οποιοδήποτε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο δωρεάν, με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης. Προτιμήστε τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που έχουν λιγότερη κίνηση και το προσωπικό ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Απαιτείται και μία φωτοτυπία του Σημειώματος Κατάταξης.

Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων

Βεβαίωση φοίτησης από τη γραμματεία της εκάστοτε σχολής, ή απολυτήριο Λυκείου κλπ. Για τίτλους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει και για την μετάφρασή τους.

Πίνακας Επιπλέον δικαιολογητικών

Όσοι οπλίτες ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και δικαιούνται τις ευεργετικές διατάξεις του στρατολογικού νόμου (από μείωση θητείας έως τοποθέτηση σε τόσο πλησίον της κατοικίας τους), οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον βεβαιώσεις ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο για την πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας ότι συνοικούν μετά του γονέα
Όσοι εκπληρώνουν ταυτόχρονα με αδελφό τους τη στρατιωτική τους υποχρέωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που παραχωρεί το δικαίωμα στον αδελφό του, Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που θα κάνει χρήση του δικαιώματος, Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν κανονικά οι παραπάνω οπλίτες
Δίδυμοι Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης των σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα Βεβαίωση εγκεκριμένου κέντρου απεξάρτησης ότι παρακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης
Πρόσφατος θάνατος γονέα (εντός του έτους) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
Οπλίτες παντρεμένοι με τέκνα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πίνακας δικαιολογητικών ειδικότητας

Για την απονομή ειδικότητας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν οι οπλίτες, θα πρέπει κατά την κατάταξη να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Διδάκτορες Επικυρωμένο πτυχίο της σχολής
Ιατροί- φαρμακοποιοί- οδοντίατροι- νοσηλευτές και λοιπές παραϊατρικές σπουδές Επικυρωμένο πτυχίο της σχολής
Μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ που έκαναν πρακτική εξάσκηση σε Στρατιωτικά Εργοστάσια Βεβαίωση του αντίστοιχου Στρατιωτικού εργοστάσιου για το χρόνο απασχόλησης του μαθητευόμενου
Πτυχιούχοι Πανεπιστήμιου Πληροφορικής -Υπολογιστών Επικυρωμένο πτυχίο της σχολής
Αεροναυπηγοί- Συντηρητές αεροπορικών μέσων Αεροσκαφών ελικοπτέρων Επικυρωμένο πτυχίο της σχολής

Πίνακας δικαιολογητικών για μεταθέσεις

Για την κατ' εξαίρεση τοποθέτηση σε τόπο συμφερόντων τους για κοινωνικούς λόγους, οι οπλίτες θα πρέπει κατά την κατάταξη να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Τέκνα ή αδέρφια θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής Βεβαίωση θανάτου ένεκα της υπηρεσίας, του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από ανίατες ασθένειες (καρκίνος, aids, λευχαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Crohn, λύκος, altshaimer) Πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα περί της αναπηρίας, του είδους της πάθησης (νόσου) και της σοβαρότητας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) του γονέα ή των αδελφών, Βεβαίωση Δήμου ή κοινότητας, ότι συνοικούν μετά του γονέα και αδελφών, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οπλίτες των οποίων αδελφός ή αδελφή είναι τυφλός ή πάσχουν από βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω - // -
Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από μόνιμη βαριά αναπηρία με ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης - // -

Σημείωμα κατάταξης

Πριν την κατάργησή τους τον Αύγουστο του 2011, τα Στρατολογικά Γραφεία όφειλαν να αποστείλουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των καλουμένων, για την παραπέρα επίδοσή τους σ' αυτούς. Η επίδοσή τους γινόταν είτε αυτοπρόσωπα στον ίδιο τον υπόχρεο για κατάταξη, είτε σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διέμεναν μαζί του. Αν το πρόσωπο, στο οποίο επρόκειτο να γίνει η επίδοση, απουσίαζε από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του ήταν άγνωστη, η επίδοση γινόταν στη σύζυγο ή σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς ή άλλους συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό.

Σημείωμα Κατάταξης: Σελίδα 1 - Σελίδα 2
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής