Τοποθετήσεις και μεταθέσεις

Οι ρουσφετολογικές μεταθέσεις και κατατάξεις στον Ελληνικό Στρατό αποτελούν αδιαμφισβήτητο γεγονός και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην επάνδρωση των μονάδων στα σύνορα, αλλά και στους στρατεύσιμους που δεν διαθέτουν το απαραίτητο βύσμα για να προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντά τους.

To Yπουργείο Eθνικής Άμυνας για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανάγκη της αμυντικής κάλυψης της χώρας σε συνδυασμό με το δημογραφικό της πρόβλημα, προσπάθησε να αναμορφώσει συνολικά το σύστημα με στόχο την δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων των στρατευμένων, την αντικειμενικότητα της διαδικασίας τοποθετήσεων - μεταθέσεων και τον σεβασμό στην προσωπικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες του Οπλίτη.

Οι συντελεστές που καθορίζουν τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις είναι:

 • Οι ανάγκες επάνδρωσης των Μονάδων
 • Η προτίμηση του Οπλίτη
 • Ο τόπος Διαμονής

Η βασική κατεύθυνση του νέου συστήματος είναι όλοι οι 9μηνίτες να τοποθετούνται σε μονάδες των συνόρων - Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο-, όπου και θα υπηρετούν μέχρις απολύσεώς τους. Φύλλο πορείας για τα σύνορα παίρνουν και όσοι - για κοινωνικούς λόγους- υπηρετούν μειωμένη θητεία οκτώ μηνών, ωστόσο μόλις συμπληρώσουν τέσσερις μήνες στο χακί θα μετατίθενται στο εσωτερικό της χώρας, όσο πιο κοντά γίνεται στον τόπο διαμονής τους. Αυτό όμως θα γίνεται με βάση μόρια που προκύπτουν από τη δυσκολία της μονάδας όπου υπηρετούσαν αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αν είναι παντρεμένοι (με ή χωρίς παιδιά), ορφανοί, μέλη πολύτεκνης οικογένειας, προστάτες υπερηλίκου, αναπήρου ή διαζευγμένου γονέα κ.ο.κ.

Πιο ευνοϊκά είναι τα πράγματα για όσους υπηρετούν μικρότερη θητεία- έξι ή τρεις μήνες. Καθώς ήδη για κοινωνικούς λόγους είναι ενταγμένοι σ' αυτή την κατηγορία (προστάτες, γονείς, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κ.ο.κ.), τοποθετούνται απευθείας σε μονάδες όλης της επικράτειας ανάλογα με τις ανάγκες και τον τόπο προτίμησής τους.

Κριτήρια - διαδικασία μεταθέσεων

Οι κληρωτοί οπλίτες 8μηνης θητείας μετά την συμπλήρωση 4 μηνών υπηρεσίας (από την ημερομηνία κατατάξεως) μετατίθενται από τις Μονάδες όπου τοποθετήθηκαν, σε Μονάδες Συντήρησης Εκπαίδευσης όπου υπηρετούν μέχρι απολύσεώς τους. Μετά την συμπλήρωση 15 ημερών από παρουσιάσεως στις Μονάδες τοποθετήσεως ή το ΕΚΕ, οι ίδιοι οι οπλίτες υπόχρεοι 8μήνου θητείας συμπληρώνουν, εις διπλούν υπεύθυνη δήλωση φρουρών προτιμήσεως, με δυνατότητα επιλογής 3 Νομών για μετάθεση, έχοντας υπόψη ότι:

 • Η επιθυμία μετάθεσης εγγύτερα στο Νομό επιλογής τους, εξετάζεται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό μορίων, που προκύπτουν από την δυσκολία Μονάδος και τα κοινωνικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση φρουρών προτιμήσεως. Για τα κοινωνικά κριτήρια που επικαλούνται, απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών, τα πρωτότυπα των οποίων τηρούνται και διακινούνται όπως τα λοιπά ατομικά τους έγγραφα και παραδίδονται στους οπλίτες με την απόλυσή τους
 • Τα μόρια λόγω δυσκολίας Μονάδας συμπληρώνονται μερίμνη της Διεύθυνσης Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ ΔΟΘ)
 • Τηρείται η γενική πορεία
 • Όσοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, θα ικανοποιούνται κατά σειρά, με μετάθεση αναλόγως των επιθυμιών και των υπηρεσιακών αναγκών
 • Όσοι οπλίτες διαμένουν μόνιμα στην Θράκη ή στις νήσους Ανατ. Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μετατίθενται σε Μονάδες Συντήρησης Εκπαιδεύσεως αυτών των εδαφικών διαμερισμάτων, ή παραμένουν και απολύονται από την Μονάδα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Κατ' εξαίρεση μετάθεση

Είναι δυνατή η μετάθεση οπλιτών όλων των κατηγοριών (Ολοκλήρου θητείας, ΥΠΕΚ 8μήνου, ΥΠΕΚ 6μήνου, ΥΠΕΚ 3μήνου) εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας για κοινωνικούς λόγους. Η διαδικασία και τα κριτήρια για τις κατ' εξαίρεση μεταθέσεις για κοινωνικούς λόγους αφορούν στους οπλίτες που αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα "όλως εξαιρετικά" κοινωνικά προβλήματα, οι οποίοι δύναται, από παρουσιάσεως στις Μονάδες τοποθετήσεως να υποβάλλουν, μόνο οι ίδιοι, διαμέσου της Μονάδας τους, αίτηση για κατ' εξαίρεση μετάθεση.

Στις αιτήσεις επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την σοβαρότητα των περιπτώσεων που επικαλούνται. Απαραίτητο δικαιολογητικό σε κάθε περίπτωση είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για αιτήσεις κατ' εξαίρεση μεταθέσεων λόγω προβλημάτων υγείας γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που εκδίσονται μόνο από Στρατιωτικά ή Κρατικά νοσοκομεία. Επίσης, σε περιπτώσεις που ο οπλίτης επικαλείται οικονομικούς λόγους πρέπει να συνυποβάλλεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση μετάθεση οπλιτών των παρακάτω κατηγοριών:

 • παντρμένοι με δύο ή περισσότερα παιδιά
 • Παντρεμένοι με παιδί και με σοβαρά προβλήματας υγείας ενός ή και των δύο μελών
 • Οπλίτων, των οποίων ένας από τους γονείς πάσχουν από τη νόσο του καρκίνου
 • Οπλίτες ορφανοί από πατέρα και μητέρα, προστάτες ανηλίκων ή ανάπηρων αδελφών (αναπηρία πάνω από 67%)
 • Οπλίτες μοναχοπαίδια, ορφανοί από τον ένα γονέα και τον άλλο με σοβαρή πάθηση ή αναπηρία (πάνω από 67%), πλην κινητικής αναπηρίας
 • Οπλίτες ορφανοί από τον ένα γονέα και τον άλλο με σοβαρή πάθηση ή αναπηρία (πάνω από 67%), πλην κινητικής αναπηρίας
 • Οπλίτες μοναχοπαίδια με γονείς ανάπηρους και γενικά ανίκανους να αυτοεξυπηρετηθούν ή οπλίτες με γονείς και αδέλφια άπαντες με σοβαρές παθήσεις - αναπηρίες και γενικά με ανικανότητα αυτοεξυπηρετήσεως
 • Οπλίτες προστάτες διαζευγμένων γονέων, που όλα τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν σοβαρές παθήσεις ή αναπηρίες
 • Οπλίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν διαγνωσθεί από Στρατιωτικά Νοσοκομεία
 • Χρήστες ναρκωτικών, μέλη θεραπευτικών κοινοτήτων
 • Οπλίτων των οποίων οι κατοικίες ή και άλλα περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, λόγω θεομηνιών ή άλλων αιτιών
 • Θάνατος γονέα ή αδελφού - αδελφής, εντός έτους (τελευταίο 12μηνο)
 • Οπλίτες που έχουν περισσότερα του ενός σοβαρά κοινωνικά προβλήματα τα οποία συνεξεταζόμενα είναι δυνατόν να συνθέτουν μία "όλως εξαιρετική" κοινωνική περίπτωση
 • Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανάλογης σημασίας με τις προηγούμενες ή που λόγω της σοβαρότητας ή και της ιδιαιτερότητά της, χαρακτηρίζεται από μια "όλως εξαιρετική" κοινωνική ευαισθησία

Αποσπάσεις οπλιτών επιτρέπονται μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που επιβάλλονται από υπηρεσιακές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι ο οπλίτης θα έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 μήνες θητείας από την κατάταξή του. Η διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται στον ένα μήνα. Αποσπάσεις μεγαλύτερης διάρκειας επιτρέπονται σε απολύτως περιορισμένο αριθμό, μόνο για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, μετά από έγκριση του ΓΕΣ.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής