Προμήθεια Mirage 2000-5 Mk2

Στις 21 Αυγούστου 2000 έκλεισε και τυπικά το πρόγραμμα αγοράς 15 Mirage 2000-5 και αναβάθμισης στην ίδια έκδοση 10 από τα υπάρχοντα στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία Mirage 2000. Η σύμβαση 026Γ/00 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα άσκησης προαίρεσης για την αγορά 5 επιπλέον νέων και αναβάθμισης 3 από τον υπάρχοντα στόλο (η οποία εξασκήθηκε). Την ίδια ημέρα υπογράφηκε και η Σύμβαση 027Γ/00 ύψους 422.260.880 ευρώ για την αγορά 200 πυραύλων αέρος – αέρος MICA (EM &é IR) και 56 SCALP-EG, καθώς επίσης και του συστήματος αντιμέτρων Spirale.

Φωτογραφία Mirage 2000
1 - 2 - Cockpit

Η σχετική απόφαση για την προμήθεια των Mirage 2000-5 λήφθηκε από το ΚΥΣΕΑ τον Απρίλιο του 1996 και το σχετικό κονδύλι αξίας 628.000.000 ευρώ προήλθε από το προηγούμενο ΕΜΠΑΕ της τετραετίας 1996-2000. Στις 18 Δεκεμβρίου 2003 υπογράφηκε σύμβαση για 100 επιπλέον πυραύλους MICA, 50 φορέων μεταφοράς τους, 34 βλημάτων αέρος-εδάφους Scalp EG και άλλων υλικών και υπηρεσιών. Η αξία του συμβολαίου ανήλθε σε 59.619.000 ευρώ και περιλαμβάνει υποκατασκευαστικό έργο αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις ελληνικές εταιρείες EAB, AXON, Olympic Tools, ELFON, INTRAMET, MILTECH, TELETEL, SPACE HELLAS, DELTA SINGULAR, ΑΤΕΣΕ, Νεώριον και Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Mirage 2000-5

Το αεροσκάφος M-2000-5 αποτελεί ριζική εξέλιξη του γνωστού και υπάρχοντος στην ΠΑ Mirage 2000. Ουσιαστικά, διατηρούνται ίδια η άτρακτος και ο κινητήρας, ενώ γίνεται ριζική ανανέωση στην πλειονότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του και του οπλικού συστήματος. Το αεροσκάφος διαθέτει εντελώς νέο RADAR, νέο σπονδυλωτό κεντρικό υπολογιστή, εξελιγμένο σύστημα αυτοπροστασίας (ICMS MΚ3), εντελώς ανανεωμένο cockpit με πέντε οθόνες πολλαπλής απεικόνισης και σύστημα ΗΟΤAS (Hands On Throttle And Stick). Σε διαμόρφωση αέρος-αέρος μπορεί να φέρει ταυτόχρονα έως και έξι πυραύλους MΙCA, ενώ σε διαμόρφωση αέρος-εδάφους μπορεί να μεταφέρει έναν πύραυλο SCALP και μέχρι έξι πυραύλους MΙCA. Μαζί με τους πυραύλους δύναται να μεταφέρει ταυτόχρονα και τρεις εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου, γεγονός που αυξάνει τόσο την εμβέλεια του αεροσκάφους όσο και τη διάρκεια παραμονής του σε συγκεκριμένη περιοχή.

Επειδή πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν ότι το Mirage 2000-5 ήταν ένα κατεξοχήν αεροσκάφος για αποστολές αέρος-αέρος, μεγάλη έμφαση δόθηκε προς την κατεύθυνση των αποστολών αέρος-εδάφους, προσαρμόζοντας πολλά από τα χαρακτηριστικά της έκδοσης 2000-9. Λόγω των νέων χαρακτηριστικών που ενσωματώθηκαν, οι Γάλλοι ονομάζουν την τελευταία αυτή έκδοση Mirage 2000-5 Mk2. Τα κύρια σημεία των βελτιώσεων αφορούν στην εγκατάσταση νέου συνδυασμού συστήματος ναυτιλίας INS και GPS, που είναι 10 φορές πιο αξιόπιστος από τον ήδη υπάρχοντα, στον υπολογιστή αποστολής που έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, ώστε να παρέχει πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων αλλά και να μπορεί να δεχθεί περαιτέρω αναβάθμιση κάποιων συστημάτων στο μέλλον, καθώς και στη ζεύξη δεδομένων (data link) που ενισχύθηκε και αυτή για να μπορεί να ανταποκριθεί στις βολές 4 βλημάτων Mica ταυτόχρονα για πλήρη εκμετάλλευση του φακέλου του βλήματος.

Σημαντικό νέο στοιχείο είναι η αύξηση του μέγιστου βάρους απογείωσης από τους 16,5 στους 17,5 τόννους, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι περιορισμοί που ίσχυαν για συγκεκριμένες διαμορφώσεις σε θερμές ημέρες να έχουν εκλείψει. Με την ταχεία διάδοση των σκοπευτικών συστημάτων επί κάσκας οι Γάλλοι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν απ'έξω το 2000-5 και έτσι έχουν αναπτύξει δύο συστήματα, ένα γαλλικό και ένα ισραηλινό, που είναι συμβατά με το πιλοτήριο του αεροσκάφους. Στο ραντάρ RDY, εκτός από τις λειτουργίες αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, προστέθηκε και η λειτουργία αέρος-επιφανείας, όπου το αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα να εξαπολύει 2 βλήματα Exocet ταυτόχρονα προς διαφορετικούς στόχους.

Το αδύνατο σημείο του αεροσκάφους, που ήταν η λειτουργία αέρος-εδάφους, ενισχύθηκε περισσότερο με βελτιωμένη ικανότητα χαρτογράφησης εδάφους μέσω της λειτουργίας DBS (Doppler Beam Sharpening), η οποία αυξάνει σημαντικά την ευκρίνεια της απεικόνισης. Υπάρχουν επίσης οι λειτουργίες κινούμενου στόχου ΜΤΙ και ιχνηλάτησης επίγειων κινούμενων στόχων (GMTT) που δίνουν στο αεροσκάφος νέες δυνατότητες για τις προσβολές επίγειων στόχων. Τα συστήματα ζεύξης δεδομένων αυξήθηκαν σε 4, από 2 που ήταν πριν, διευρύνοντας το φάκελό τους κατά 50% περίπου. Γι' αυτό και η Matra, η κατασκευάστρια εταιρεία του Mica, δίνει ποσοστό ευστοχίας (ΡΚ) 97% - τιμή ιδιαίτερα υψηλή.

To πρόγραμμα αντιμετώπισε αρχικά προβλήματα, κυρίως σχετικά με την απόδοση του συστήματος αυτοπροστασίας ICMS 2000Mk.3, τα οποία επιλύθηκαν στο σύνολό τους εντός του 2005. Έτσι, το ICMS 2000Mk.3 αποδείχθηκε κορυφαίο από πλευράς δυνατοτήτων και επιδόσεων, όχι μόνο το χώρο του Αιγαίου αλλά και σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι το τέλος του 2006, η ελληνική πλευρά είχε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (option) για την αγορά τριών ακόμη καινούριων αεροπλάνων και τον εκσυγχρονισμό 10 ακόμη παλιών Mirage 2000EG, στις ίδιες τιμές με αυτές του Αυγούστου του 2000, κάτι που τελικά δεν έπραξε.

Αντισταθμιστικά Ωφελήματα

Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα ανήλθαν σε ποσοστό 115% επί του προγράμματος και προέβλεπαν υποκατασκευαστικό έργο για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αξίας 65.440.000.000 δραχμών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται 50.860.000.000 δρχ. από τη σύμβαση των αεροσκαφών και 14.580.000.000 δρχ. από τη σύμβαση των όπλων. Επίσης, εξασφαλίζεται μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και παροχή μέσων υποδομής στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία συνολικής αξίας 49.000.000.000 δραχμών. Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ως υποκατασκευαστές στο πρόγραμμα αυτό είναι οι ΕΑΒ, ΕΒΟ, INTRACOM, OLYMPIC TOOLS, ELFON, AEROSERVICE, ΚΥΤΕ και PLANAERO. Πέραν αυτών, εξασφαλίστηκε η παροχή υπηρεσιών και υλικών στην ΠΑ, ποσού 13.250.000.000 δρχ. από τη σύμβαση των αεροσκαφών και 10.020.000.000 δρχ. από τη σύμβαση των όπλων.

Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν στο ελληνικό Πεντάγωνο παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του ΥΕΘΑ και τους εκπροσώπους των κατασκευαστριών εταιρειών για τα αεροσκάφη και τα όπλα, Dassault Aviation, Thomson-CSF Detexis, Snecma Μoteurs, Matra ΒAΕ Dynamics. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις συμβάσεις Κύριας Προμήθειας και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με τις γαλλικές εταιρείες Dassault Aviation, Thomson -CSF, Snecma Μoteurs, που αφορούν την προμήθεια δεκαπέντε νέων αεροσκαφών M-2000-5 και της συναφούς υποστήριξης, την αναβάθμιση στην ίδια έκδοση δέκα εκ των υπαρχόντων στην ΠΑ αεροσκαφών M-2000, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για την προμήθεια τριών ακόμα M-2000-5 και την αναβάθμιση ακόμα πέντε M-2000.

Επίσης υπογράφηκαν οι συμβάσεις κύριας Προμήθειας και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με την γαλλική εταιρεία Matra BAE Dynamics για την προμήθεια διακοσίων πυραύλων MΙCA (RF/IR) και πενήντα έξι (56) πυραύλων SCALP (τύπου "Κρουζ") και της συναφούς υποστήριξής τους, με δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια ακόμα πενήντα (50) πυραύλων MICA. Οι εργασίες της αναβάθμισης των δέκα (10) αεροσκαφών M2000, τα οποία θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα καινούργια, θα πραγματοποιηθούν στην EAB υπό την εποπτεία των κατασκευαστριών εταιρειών του αεροσκάφους. Τα καινούργια αεροσκάφη θα άρχιζαν να παραδίδονται 35 μήνες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης και η παράδοση θα ολοκληρωνόταν 8 μήνες αργότερα. Τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη θα άρχιζαν να παραδίδονται 46 μήνες μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης και η παράδοση θα ολοκληρωνόταν 9 μήνες αργότερα. Το πρόγραμμα τελικά καθυστέρησε σημαντικά και την εξέλιξή του μπορείτε να παρακολουθήσετε στην επόμενη σελίδα του αφιερώματος.

Υποστρατηγικός πύραυλος SCALP-EG

To SCALP-EG είναι αεροεκτοξευόμενο βλήμα μακρού πλήγματος που προορίζεται για την προσβολή προεπιλεγμένων στατικών στόχων στρατηγικού ενδιαφέροντος, ενισχυμένης κατασκευής ή θωράκισης. Η πιστοποίηση του βλήματος στα Α/Φ και η εκπαίδευση του προσωπικού της 331 Μοίρας ολοκληρώθηκε το 2009, οπότε κηρύχθηκαν επιχειρησιακά. Κάθε Mirage 2000-5 έχει δυνατότητα μεταφοράς ενός βλήματος SCALP-EG στον κεντρικό κοιλιακό φορέα.

Το SCALP-EG προορίζεται για την καταστροφή στόχων υψηλής αξίας (ενδεικτικά, καταφύγια Α/Φ και διάδρομοι Α/Γ, ελλιμενισμένα πλοία, κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις), των οποίων η ακριβής θέση είναι γνωστή εκ των προτέρων. Η πτήση παρακολούθησης αναγλύφου και τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας του βλήματος περιορίζουν την πιθανότητα έγκαιρου εντοπισμού και εμπλοκής του. Το βλήμα μεταφέρει πολεμική κεφαλή BROACH βάρους 450 κιλών με προκαταρκτική κοίλη γόμωση και ακόλουθη διατρητική βόμβα, με τις οποίες επιτυγχάνεται διάτρηση έως 6,1 μέτρων ενισχυμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τον κατασκευασ

Γ.Ανδρουλάκης - 09 Φεβρουαρίου 2003

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής