Συνέντευξη Επαγγελματιών Οπλιτών

Το άρθρο αυτό μεταφέρθηκε στην ενότητα Αρχείο γιατί οι συνεντεύξεις (που έδιναν 200 μόρια) καταργήθηκαν από τις προκηρύξεις για Επαγγελματίες Οπλίτες, για λόγους διαφάνειας.

Για την διαδικασία της συνέντευξης, ο κάθε Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων έχει συστήσει επιτροπές συνεντεύξεων στις οποίες προεδρεύει ανώτερος αξιωματικός βαθμού συνταγματάρχη και αντιστοίχων και η σύνθεσή τους περιλαμβάνει αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει συστήσει επτά (7) πενταμελείς επιτροπές συνεντεύξεων, τα μέλη των οποίων έχουν τις ικανότητες αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων. Οι παραπάνω επιτροπές βαθμολογούν και αξιολογούν την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις, την ικανότητα έκφρασης και διατύπωσης απλών σκέψεων, τις δεξιότητες που είναι συναφείς με το στρατιωτικό επάγγελμα και την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον.

Επιπλέον, η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει λεκτική και νοομετρική (Matrix Test) δοκιμασία. Όσον αφορά το θέμα των ερωτήσεων, έχει συνταχτεί από ειδική επιτροπή συγκεκριμένος πίνακας ερωτήσεων που καλύπτουν ένα ικανό εύρος θεμάτων, τον οποίο χρησιμοποιούν οι επιτροπές των συνεντεύξεων. Ανάμεσα σε αυτές έχουν επιλεγεί και απλές ερωτήσεις, με σκοπό να απαλλάξουν τον υποψήφιο από πιθανό άγχος, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο κλίμα επικοινωνίας του υποψήφιου με την επιτροπή.

Γ.Ανδρουλάκης - 25 Οκτωβρίου 2003

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής