Άγονος διαγωνισμός ΕΠΟΠ

Το άρθρο αυτό μεταφέρθηκε στην ενότητα Αρχείο γιατί αναφέρεται στον πρώτο διαγωνισμό Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).

Τα επιτελεία έχουν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της στρατιωτικής θητείας των κληρωτών, την πρόσληψη ικανού αριθμού επαγγελματιών οπλιτών. Ο αριθμός αυτός έχει προσδιορισθεί στους 5.000 άνδρες για κάθε δίμηνο μείωσης της θητείας και 25.000 συνολικά για τν επόμενη πενταετία. Σε περίπτωση που ο στόχος αυτός δεν καλυφθεί, θα υπάρξουν δυσεπίλυτα προβλήματα στην στελέχωση πολλών στρατιωτικών μονάδων ανά την Ελλάδα.

Στρατιώτες

Σήμερα (18 Νοε. 2001), ο στόχος αυτός φαντάζει υπερβολικά φιλόδοξος. Παρόλο που η πρώτη προκύρηξη για την πρόσληψη των ΕΠΟΠ συνοδεύτηκε από μία πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία με τηλεοπτικά σποτ και αφίσες, τα τελικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν απογοήτευσαν τους επιτελείς, αν και τα σημάδια ήταν καθαρά από νωρίς.

Για τις 4.500 θέσεις ανδρών υπέβαλαν δικαιολογητικά 2.811 νέοι, εκ των οποίων 2.519 πολίτες και 292 ήδη στρατευμένοι. Οι τελευταίοι ίσως αυξηθούν ακόμα κατά 10-20 λόγω ταχυδρομείων... Αντίθετα, κοσμοσυρροή υπήρξε για τους διαγωνισμούς των γυναικών. Στην Αεροπορία για τις 45 θέσεις οι αιτήσεις ξεπέρασαν ήδη τις 1.500 (!), ενώ στο Ναυτικό για 50 θέσεις οι αιτήσεις είναι μέχρι στιγμής 500. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού οι επιχειρησιακές απαιτήσεις των στρατιωτικών επιτελείων σκοντάφτουν στην δεδηλωμένη πρόθεση της κυβερνήσεως να μειώσει τη στρατιωτική θητεία στους 12, 14 και 15 μήνες για τον Στρατό Ξηράς, την Αεροπορία και το Ναυτικό αντίστοιχα.

Ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να πιέζει, αφού η μείωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των στρατευσίμων. Η πρόταση της κυβερνήσεως για επαναπροσδιορισμό των κινήτρων για τους ΕΠΟΠ έφερε καλύτερα αποτελέσματα, αφού η δεύτερη προκύρηξη για την πρόσληψη 2.849 επαγγελματιών οπλιτών έγιναν 4.300 περίπου αιτήσεις. Οι πιεστικές πλέον ανάγκες οδήγησαν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην απόφαση να προσλάβει τελικά το υπουργείο μεγαλύτερο αριθμό ΕΠΟΠ, που μπορεί να είναι ίσος με τον αριθμό των ατόμων που δήλωσαν ενδιαφέρον!

Για να χαρακτηρισθεί επιτυχημένος ο διαγωνισμός, θα πρέπει να λάβουν μέρος τουλάχιστον 50% περισσότεροι νέοι από ότι οι προσδιορισμένες ανάγκες, έτσι ώστε τα επιτελεία να έχουν την ευχέρεια διαλογής των ικανοτέρων από αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΕΠΟΠ θα εισέλθουν στο στράτευμα χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησής τους, αφού δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Το τι μέλλει γεννέσθαι θα το δούμε σύντομα, μέχρι τότε δεν έχουμε παρά να περιμένουμε.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής