Επίσημο στρατιωτικό λεξικό

Το επίσημο στρατιωτικό λεξικό περιλαμβάνει 622 αρτικόλεξα, λέξεις και φράσεις, που χρησιμοποιούνται και στους τρεις κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.


Επιλεγμένος Όρος: ΑΚΕ

Επεξήγηση: Αεροπορικός Έλεγχος Μέσων Αεράμυνας, Κέντρο Σύνθεσης και Παραγωγής Αεροπορικής Εικόνας

Η αποστολή του 1ου ΑΚΕ είναι η επιτυχής εκτέλεση των λειτουργιών ενεργού Αεράμυνας εντός της περιοχής ευθύνης του, για την ακύρωση ή τη μείωση της αποτελεσματικότητας της εχθρικής από αέρος δράσης, σε Εθνικό και Συμμαχικό επίπεδο. Εντός του πλαισίου της εν λόγω αποστολής, η επίτευξη των επί μέρους στόχων απαιτεί διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας, με κατάλληλη οργάνωση – εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διαθέτει το 1ο ΑΚΕ.

To 2ο ΑΚΕ έχει ως αποστολή την άρτια οργάνωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που του έχουν διατεθεί προκείμενου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη διαβίβαση Διευκρινισμένης Αεροπορικής Εικόνας στον Υπεύθυνο Αεράμυνας της χώρας, η επιτυχής εκτέλεση των λειτουργιών Αεράμυνας και η ως εκ τούτων επιτυχής έκβαση Εθνικών και Συμμαχικών Διακλαδικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα υφιστάμενα Σχέδια και το Αεροπορικό Δόγμα.


Αναζήτηση αρτικόλεξου

Πληκτρολογήστε τον στρατιωτικό όρο που θέλετε να αναζητήσετε...

Αν δεν βρήκατε το αρτικόλεξο που ψάχνατε ή αν γνωρίζετε κάποιον όρο που δεν έχει περιληφθεί, μπορείτε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη του στρατιωτικού λεξικού καταθέτοντας το πρόβλημα ή την πρότασή σας στο forum.


Δημοφιλέστερα στρατιωτικά ακρωνύμια

ΑρχικάΑναζητήσειςΠοσοστό
ΣΠΕΝ6493 16.01%
ΕΣΣΟ6465 15.94%
ΕΠΟΠ4571 11.27%
ΚΨΜ3735 9.21%
ΟΥΚ3602 8.88%
ΚΕΥΓ3218 7.93%
ΥΕΑ3177 7.83%
ΕΟΔ3115 7.68%
ΚΑΑΥ3103 7.65%
ΣΤΕΠ3083 7.6%
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής