Μοριοδότηση μεταθέσεων

Για τον καθορισμό των μεταθέσεων για κάθε οπλίτη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει διαμορφώσει μία κλίμακα αξιολογήσεως κριτηρίων που παρέχουν τα ανάλογα μόρια σε κάθε στρατεύσιμο. Η συνολική αξιολόγηση κάθε οπλίτη προκύπτει από τους εξής παράγοντες:

 1. Δυσκολία Μονάδας (από τον πίνακα Μονάδων)
 2. Έγγαμος με παιδί (80 μόρια)
 3. Έγγαμος με σύζυγο εγκυμονούσα (75 μόρια)
 4. Έγγαμος (70 μόρια)
 5. Ορφανός από πατέρα ή μητέρα (50 μόρια)
 6. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας με 4 αδέλφια και άνω (45 μόρια)
 7. Θάνατος μέλους οικογένειας οπλίτη (αδελφός/ή-σύζυγος) που συνέβη σε Στρατιωτική υπηρεσία και εξαιτίας αυτής (40 μόρια)
 8. Πατέρας ή μητέρα υπερήλικη (70χρ.) (35 μόρια)
 9. Πρόσφατος θάνατος μέλους οικογενείας (τελευταίο 3μηνο: αδέλφια - σύζυγος - τέκνα) (30 μόρια)
 10. Αδέλφια με ειδικές ανάγκες (25 μόρια)
 11. Διαζευγμένοι γονείς με διαζευκτήριο (20 μόρια)

Σε περίπτωση συνύπαρξης του υπ· αριθμ. 11 κριτηρίου με αυτό του υπ· αριθμ. 2 ή 3 ή 4, τα μόρια αθροίζονται. Κατ' εξαίρεση, ο μεγαλύτερος αδελφός από δυο αδέλφια που υπηρετούν ταυτόχρονα και οι οπλίτες που έχουν γονέα με κινητική αναπηρία άνω του 67% ή είναι τυφλός, τοποθετούνται μετά τη βασική εκπαίδευση στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή πλησίον αυτής.

Ο ένας αδελφός από δύο αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα την στρατιωτική τους υποχρέωση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από τη βασική εκπαίδευση υπηρετεί στον τόπο κατοικίας των συμφερόντων του, εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη αυτής. Οι δίδυμοι αδελφοί εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην ίδια μονάδα του τόπου των συμφερόντων τους, εφόσον αυτή υπάρχει ή στην πλησιέστερη αυτής.

Εδαφικό διαμέρισμα

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής του, κάθε στρατεύσιμος ακολουθεί διαφορετική πορεία τοποθέτησης και μεταθέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο όρων, είναι ότι η τοποθέτηση είναι η πρώτη μονάδα στην οποία μεταφέρεται ο στρατεύσιμος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκπαίδευσής του στο ΚΕΝ, ενώ μετάθεση είναι η μεταφορά του σε μία νέα μονάδα.

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Ήπειρο - Νησιά Α.Αιγαίου - Δωδεκάνησα - Δυτ. Μακεδονία (β)
ΜετάθεσηΉπειρο - Μακεδονία - Θεσσαλία - Θράκη - Νησιά Αν. Αιγαίου
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΙΘΑΚΗ-ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Νησιά Α.Αιγαίου - Δωδεκάνησα
ΜετάθεσηΥπόλοιπο Στερεάς - Θεσσαλία - Ήπειρο - Μακεδονία (α) (εξαιρούνται Μονάδες προκαλύψεως)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Νησιά Α.Αιγαίου - Δωδεκάνησα
ΜετάθεσηΠελοπόννησο - Ήπειρο - Θεσσαλία - Αττική - Μακεδονία (εξαιρούνται Μονάδες προκαλύψεως)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Μακεδονία
ΜετάθεσηΜακεδονία - Θράκη
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Μακεδονία (γ)
ΜετάθεσηΜακεδονία - Θράκη
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Μακεδονία
ΜετάθεσηΜακεδονία - Θράκη
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΑησιά Αν. Αιγαίου
ΜετάθεσηΚυκλάδες - Αττική - Νησιά Αν. Αιγαίου
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη
ΜετάθεσηΘεσσαλία - Μακεδονία
ΑΤΤΙΚΗ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Νησιά Αν. Αιγαίου - Δωδεκάνησα
ΜετάθεσηΑττική - Κυκλάδες - Θεσσαλία - Μακεδονία (εξαιρουμένων των Μονάδων Προκαλύψεως)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠαρουσίασηΚΕΝ αναλόγως Όπλου - Σώματος
TοποθέτησηΘράκη - Νησιά Αν. Αιγαίου -Δωδεκάνησα - Μακεδονία - Θεσσαλία
ΜετάθεσηΘεσσαλία - Μακεδονία - Θράκη- Νησιά Αν. Αιγαίου
ΘΡΑΚΗ - ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Για τους προερχόμενους από Αν. Αιγαίο - Δωδεκάνησα και Θράκη, ισχύει η εντοπιότητα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(α) Είναι δυνατή η μετάθεση και στην Αττική σε μικρό ποσοστό.
(β) Αφορά Οπλίτες ΠΖ που τοποθετούνται σε Μονάδες β κύκλου της Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας και μετατίθενται στις Μονάδες προκαλύψεως της ίδιας περιοχής
(γ) Αφορά Οπλίτες ΠΖ που τοποθετούνται σε μονάδες β· κύκλου Δυτικής Μακεδονίας και μετατίθενται στις Μονάδες προκαλύψεως της ίδιας περιοχής. Το αυτό αίναι δυνατό να εφαρμοσθεί και για Οπλίτες ΠΖ από τους διαμένοντες στους Νομούς Καρδίτσας- Τρικάλων, όταν η απόδοση της Δυτ. Μακεδονίας είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες προκάλυψής της.