Έφεδρος Υπαξιωματικός

Το πρώτο ουσιαστικό δίλημμα που τίθεται σε κάθε στρατεύσιμο είναι αν θα ακολουθήσει καριέρα Έφεδρου Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού. Είναι μία απόφαση που αφορά ολόκληρη τη ζωή του στρατεύσιμου και για το λόγο αυτό απαιτείται προσεκτική εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Οι κληρωτοί υπαξιωματικοί λαμβάνουν τον βαθμό του Δεκανέα (ή Λοχία παλαιότερα) μετά από σύντομη εκπαίδευση δύο μηνών, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη των ΥΕΑ. Οι διαδικασίες με τις οποίες γίνεται κάποιος υπαξιωματικός διαφέρουν από σώμα σε σώμα, αφού σε άλλα σώματα -και ανάλογα με τις ανάγκες- προτείνονται αυτοί που είναι πιο κατάλληλοι για υπαξιωματικοί, ενώ σε κάποια άλλα ο βαθμός είναι άμεση συνάρτηση της ειδικότητας που θα λάβει κάποιος. Σε γενικές γραμμές για να γίνει κάποιος έφεδρος υπαξιωματικός πρέπει να είναι Σωματικής Ικανότητας Ι1 ή Ι2, πλήρους θητείας και να έχει τελειώσει Λύκειο. Σε αντίθεση όμως με τους Δόκιμους οι έφεδροι υπαξιωματικοί ΔΕΝ θεωρούνται στελέχη και δεν έχουν τις διευκολύνσεις που έχουν αυτά.

Πλεονεκτήματα Έφεδρων υπαξιωματικών

  • Οι υπαξιωματικοί συνήθως απαλλάσσονται από κάποιες σκοπιές, κάτι που δεν ισχύει όταν οι ανάγκες της Μονάδας δεν το επιτρέπουν
  • Το ίδιο ισχύει και για τις αγγαρείες, ενώ ακόμη και όταν κάνουν αγγαρείες συνήθως αυτές αφορούν ευκολότερες εργασίες
  • Οι υπαξιωματικοί έχουν δικαίωμα να βγάζουν αναφερόμενους στρατιώτες, κάτι που όμως αποφεύγουν καθώς κινδυνεύουν να αποκοπούν τελείως από τους υπόλοιπους φαντάρους.
  • Μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Αρχιλοχία Λόχου και Λοχία Υπηρεσίας, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της θητείας τους
  • Δεν υπηρετούν περισσότερη θητεία όπως οι Δόκιμοι

Μειονεκτήματα Έφεδρων υπαξιωματικών

  • Όταν οι ανάγκες της μονάδας είναι μεγάλες, υπαξιωματικοί και απλοί φαντάροι γίνονται ένα
  • Κάνουν περισσότερα περίπολα συνήθως, ενώ οι Δεκανείς Αλλαγής αναλαμβάνουν να οδηγήσουν όλους τους σκοπούς στη σκοπιά τους μέσα στα άγρια μεσάνυκτα (η συγκεκριμένη υπηρεσία θεωρείται πολυτέλεια για μονάδες με λίγο προσωπικό και δεν εκτελείται)
  • Έχουν παραπάνω ευθύνες και συχνά αναλαμβάνουν τον άχαρο ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ του αξιωματικού που δίνει τις εντολές και του φαντάρου που θα πρέπει να τις εκτελέσει
  • Ζουν μέσα στο στρατόπεδο και επομένως δεν κερδίζουν τίποτα από πλευράς ποιότητας διαβίωσης
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής