Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

Η εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ή ΕΑΣ είναι ένας όμιλος εταιρειών που ιδρύθηκε το 2004 με τη συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ, που ιδρύθηκε το 1874 και για περισσότερα από 130 χρόνια δραστηριοποιείται στην κατασκευή πυρομαχικών μικρών, μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων συμβατών με ΝΑΤΟϊκού τύπου οπλικά συστήματα, και της ΕΒΟ, που ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή όπλων φορητού οπλισμού, όλμων, οπλικών συστημάτων, προωθητικών πυρίτιδων και γεμισμάτων, καθώς επίσης και πυρομαχικών μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων.

Τα ΕΑΣ ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, απασχολούν 2.000 άτομα και αποτελούνται από τον Αμυντικό Τομέα και τον Πολιτικό Τομέα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν τρεις θυγατρικές εταιρείες. Ο Αμυντικός Τομέας λειτουργεί πέντε σύγχρονα Συγκροτήματα Εργοστασίων:

  • Συγκρότημα Εργοστασίων του Υμηττού (Αττική) - έδρα της Εταιρείας: παράγονται πυρομαχικά φορητού οπλισμού, τα μεταλλικά μέρη των πυρομαχικών μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων, καθώς και των κεφαλών μάχης των πυραύλων Stinger και IRIS-T
  • Σ.Ε. Αιγίου (Αχαΐα): κατασκευάζονται όπλα φορητού οπλισμού, όλμοι, σωλήνες πυροβόλων, καθώς και παρελκόμενα φορητού οπλισμού
  • Σ.Ε. Μάνδρας (Αττική): κατασκευάζονται και συντηρούνται οπλικά συστήματα και προϊόντα αεροπορικού τύπου
  • Σ.Ε. Λαυρίου και Ελευσίνας (Αττική) συναρμολογούνται πυραυλικά συστήματα και γομώνονται τα πυρομαχικά μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων

Ο Πολιτικός Τομέας λειτουργεί ένα εργοστάσιο στο Λαύριο και δραστηριοποιείται στην παραγωγή εμπορικών εκρηκτικών και φυσιγγίων κυνηγίου, καθώς επίσης και στην κατασκευή ανεμογεννητριών, λεβήτων θέρμανσης και μεταλλικών κατασκευών. Οι θυγατρικές εταιρείες των ΕΑΣ έχουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Η Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε. επεξεργάζεται προϊόντα από χαλκό και κράματα χαλκού
  • Η Ηλεκτρομηχανική Κύμης κατασκευάζει προϊόντα για ατομική προστασία, όπως Αλεξίσφαιρα Γιλέκα, Στολές NBC, Αλεξίσφαιρες Ασπίδες και Κράνη
  • Η LT-PYRKAL δραστηριοποιείται στην κατασκευή Κρυστάλλων Laser και εξαρτημάτων για Συστήματα Laser

Οικονομική κατάσταση

Δυστυχώς, ο φόρτος εργασίας σε αρκετές από τις επιμέρους μονάδες των ΕΑΣ είναι απογοητευτικός, αφού υπολογίζεται ότι υποαπασχολείται κατά μέσον όρο τουλάχιστον το 35% του προσωπικού. Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, κ. Χρ. Μπουρτσάλα, "η φόρτιση των γραμμών παραγωγής των πέντε εργοστασίων της EAΣ δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα". Αυτό οφείλεται και στην φυσιολογική αρρυθμία που προκάλεσε η συγχώνευση δύο τελείως διαφορετικών επιχειρήσεων, με dιαφορετική οργάνωση, πληροφοριακά συστήματα και βιομηχανική κουλτούρα.

Το 2003 η ενοποιημένη εταιρεία είχε έσοδα της τάξεως των 60.900.000 ευρώ, έναντι 112.900.000 ευρώ αντίστοιχων εσόδων το 2002, τα οποία οδήγησαν σε ζημιά ύψους 76.700.000 ευρώ. Για το 2007, κυμάνθηκαν μεταξύ 77 και 78 εκατομμυρίων ευρώ, οδηγώντας σε ζημιά της τάξεως των 75 έως 80 εκατομμυρίων. Οι ενισχύσεις του Δημοσίου προς τις δύο εταιρείες που συγχωνεύτηκαν κατά την περίοδο 1994-2003 υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 531.000.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές τους για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 940.000.000 ευρώ. H νέα διοίκηση της EAΣ προχώρησε σε τραπεζικό δανεισμό ύψους 50.000.000 ευρώ, που έγινε εφικτός φυσικά μόνο με την εγγύηση του Δημοσίου, για να αντιμετωπίσει τρέχουσες και ανελαστικές ανάγκες.

Για το 2008 και 2009, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές της τάξεως των 139 και 165 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, με το προσωπικό της να ανέρχεται σε 1846 άτομα. Τα σωρευμένα χρέη ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ, όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, το κόστος παραγωγής τους σε σχέση με ευρωπαϊκές εταιρείες είναι 3:1. Το 2011 η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη της τάξεως των 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής ζημιάς ύψους 146,7 εκατ. ευρώ το 2010. Η καταγραφή κερδών οφείλεται κατά βάση στην αντιστροφή προβλέψεων της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ για τις επιπτώσεις από την ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που τροποποιήθηκε. Σημαντικά οφέλη προέκυψαν, εξάλλου, από την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση οφειλών της επιχείρησης προς το ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση των χρεωστικών τόκων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στη διάρκεια του 2011, κυρίως λόγω της κεφαλαιοποίησης οφειλών, κατά 158 εκατ. ευρώ περίπου. Εάν δεν μεσολαβούσαν η αντιστροφή προβλέψεων και η νέα κεφαλαιοποίηση οφειλών, η επιχείρηση θα κατέγραφε, πιθανότατα, ζημιά άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η εμφάνιση λογιστικών κερδών δεν μεταβάλλει την ουσία της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση.

Κατά τα τελευταία χρόνια (2012) η μείωση του κύκλου εργασιών φτάνει το 38%. Η εταιρεία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 538 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις -βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες- πάνω από 1,1 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατέβαλε περί τα 87 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2013 στο πλαίσιο τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συνολικά, οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου είναι 332 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.

22 Αυγούστου 2007