Προσωπική σελίδα χρήστη

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αφαιρέθηκε καθώς κρίθηκε από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές ότι περιλαμβάνει πληροφορίες που "εμπίπτουν στις προβλέψεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ / ΓΕΕΘΑ) και δύναται να βλάψουν την Εθνική Ασφάλεια της Χώρας"
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής